Lukk vajab remonti? Vaja avada uks?
Helista +372 660 9997
info@lockforce.ee

Kauplus on avatud:
E-R 9:00-17:30
L,P SULETUD

Tootegrupid

Kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad tingimused reguleerivad Lock Force OÜ internetiaadressi www.lockforce.ee (edaspidi: E-pood) vahendusel teostatavat ostu-müügitehingute korda. Kauba müüja on Lock Force OÜ (edaspidi: Müüja), aadress Mustamäe tee 18 Tallinn 10617 Eesti, registrikood 11884410, tel +372 660 9997, e-posti aadress eshop@lockforce.ee. Tingimused kehtivad Müüja ja kõikide e-poest ostu sooritajate (edaspidi: Klient) vahel. Muudes osades tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.lockforce.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.3. Toodete juures olevad pildid on illustratiivsed.

2. TELLIMUSE ESITAMINE
2.1. Klient valib E-poest välja soovitud kauba(d) ja lisab ostukorvi. Ostukorvi lisamiseks tuleb klikkida toote juures olevale nupule „Lisa ostukorvi“, misjärel on võimalik vormistada tellimus või jätkata toodete valimist.
2.2. Ostukorvis olevatest toodetest ülevaate saamiseks tuleb Kliendil klikata avalehel oleva lingi peal „Ostukorv“, misjärel kuvatakse ostukorvis olevad tooted, nende maksumus ja Kliendi ning muu info. Selles vaates on tellitavate toodete hulk, Kliendi ning muu info muudetav.
2.3. Klient kontrollib kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ega postifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebaõigsusest.
2.4. Tellimuse kinnitamiseks tuleb klikata lingil „Esita tellimus“, misjärel vormistatakse Kliendile vastavalt Kliendi poolt kinnitatud valikule tellimuse kinnitus või suunatakse edasi maksekeskkonda.
2.5. Peale tellimuse kinnitamist, tasub Klient kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades/viisil. Klient kontrollib enne ostusumma tasumist, et tellimuse kinnitusel olevad andmed vastavad tema tegelikule soovile.
2.6. Pärast maksekeskkonna kaudu kauba eest tasumist tuleb Kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“. Arvega maksmisel saadab Müüja Kliendile tellimuse kinnituse, mille alusel saab Klient tasuda pangaülekandega.
2.7. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile e-kirjaga kinnituse. Arve saadetakse Kliendile koos kaubaga.
2.8. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates Kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
2.9. Tellimuse menetlemist alustatakse järgmisel tööpäeval, pärast ostusumma laekumist.
2.10. Tellimus tühistatakse juhul, kui tellimusel näidatud summat ei ole tasutud 14. päeva jooksul, alates selle väljastamisest.
2.11. Tellimuse täitmise tähtaeg on 4 - 5 nädalat alates ostusumma laekumisest. Laos olev kaup saadetakse välja laekumisele järgneval tööpäeval.

3. KAUBA HIND JA MAKSEVÕIMALUSED
3.1. Kõik Müüja hinnad E-poe lehel on näidatud eurodes ja sisaldavad 20%-list käibemaksu.
3.2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas –  arvega tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Paypal´i või Maksekeskuse turvalises keskkonnas.
3.3. Kauba eest saab tasuda E-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4. TOODETE TARNIMINE
4.1. Tooted tarnitakse Kliendi poolt valitud viisil. Kohaletoimetamise tasu lisandub kauba maksumusele ja erineb vastavalt sihtkohale ning tarneviisile.
4.2. Juhul, kui Kliendi poolt tellitud toote puhul ilmneb, et toote tarnimine lubatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, teavitatakse sellest Klienti Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud kontakttelefoni või elektronposti teel esimesel võimalusel ja informeeritakse Klienti uuest tarnetähtajast. Juhul, kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada ning Kliendi poolt tasutud summa, tagastatakse Kliendile.
4.3. Kauba kontroll.
4.4. Kauba kättesaamisel kohustub Klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui Klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on Müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta Klient rikutud pakendi eest.
4.5. Juhul, kui Klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt Müüjat teavitada e-posti teel eshop@lockforce.ee või telefonil +372 660 9997.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Müüja kasutab Kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik Kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba Kliendile kättetoimetamiseks.
5.2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs Kliendi pangaandmetele.
5.3. Lock Force OÜ kaupluses, kontoris ja laos kasutatakse videokaameraid klientide ja töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ja varade kaitseks.
5.4. Kaamerad edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ja võimaldavad hiljem töödelda ja taasesitada. Kaamerad ei salvesta heli.
5.5. Salvestiste töötlemise õigus ja ligipääs kuuluvad vaid Lock Force OÜ-le. Salvestisi tohib edastada väljaspoole või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva.
5.6. Isik võib nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, esitades selleks Lock Force OÜ-le kirjalikult taasesitatavas vormis avalduse.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE
6.1. Toodete mittesobivuse korral on Kliendil õigus 14 päeva jooksul peale tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates elektronposti aadressile eshop@lockforce.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbri ning kontaktandmetega. Toote tagastamisel ei tagastata Kliendile transpordikulu.
6.2. Klient on kohustatud tagastama kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul, arvates taganemisteate esitamisest.   
6.3.Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud.Tellimusest taganemise korral tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa Kliendi poolt näidatud pangakontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Klient.

7. GARANTII JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE
7.1. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel palub Müüja Kliendil saata teade esimesel võimalusel elektronposti aadressile eshop@lockforce.ee. Müüja vaatab kaebuse läbi 7 päeva jooksul alates selle saamisest ning teavitab Klienti võimalikust lahendusest.
7.2. Müüja ei vastuta:
7.2.1. kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
7.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
7.2.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.
7.3. Garantiist tulenevad õiguste ja kohustuste osas juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

8. MUUD TINGIMUSED
8.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Müüja ja Kliendi vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

preload images preload images